Biele srdce pre sestru s veľkým srdcom v KRANKASE

Medzinárodný deň sestier je príležitosťou, kedy Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje sestry. V tomto roku prebrala dňa 24.5.2013 v Bratislave prestížne ocenenie Biele srdce aj naša sestra – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Mgr. Justína Oravcová. Blahoželáme.