Činnosť očnej ambulancie je dočasne pozastavená.

Umiestnenie: 1. poschodie, č.d. 31

Kontakt: (041) 507 15 12

Elektronické zdravotníctvo
Očná ambulancia
Očná ambulancia

Očná ambulancia poskytuje komplexnú ambulantnú starostlivosť, ktorú tvorí:

 • Vyšetrenie zrakovej ostrosti
 • Vyšetrenie očného pozadia
 • Vyšetrenie perimetrom
 • Vyšetrenie OCT (optická koherentná tomografia)
 • Vyšetrenie anomaloskopom
 • Ultrazvukové vyšetrenie oka
 • Odborné očné vyšetrenie k spôsobilosti na prácu
 • Odborné očné vyšetrenia k spôsobilosti na vedenie motorového vozidla sk. 1 a 2

Pokyny k vyšetreniu
Na vyšetrenie si prineste:

 • Doporučenie k očnému vyšetreniu (výmenný lístok)
 • Zdravotnú dokumentáciu alebo jej výpis
 • Zoznam liekov, ktoré užívate
 • Okuliare, ktoré nosíte (všetky: slnečné, na čítanie, televízoru a pod.)

Pri osobách starších a s obmedzenou pohybovou schopnosťou je potrebný doprovod.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

Vyšetrenie zrakovej ostrosti (vízus)

Na vyšetrenie si prineste svoje okuliare, ktoré používate (do diaľky, k televízoru, na čítanie či k počítaču). Podľa meraní vieme posúdiť, či sú Vaše okuliare stále aktuálne.
Vízus na blízko je zraková ostrosť približne 30 cm. Túto zrakovú ostrosť potrebujeme na čítanie a na ručné práce.
Vízus na diaľku je zraková ostrosť na vzdialenosť viac ako 1 m. Je potrebný pri sledovaní televízie, dopravných značiek alebo na rozoznávanie tvárí na ulici.

Priebeh vyšetrenia:
Najskôr absolvujete vyšetrenie na autorekraktometri, ktorého výsledok slúži ako podklad pre meranie subjektívnej zrakovej ostrosti.
Subjektívna zraková ostrosť sa meria zo vzdialenosti 5 m. Ak znaky na projektore vidíte ostro a jasne, zodpovedá hodnota Vášho vízusu 1.0, t.j. Vaša zraková ostrosť je 100 %. Ak je Váš vízus nižší než 1.0, lekár Vám postupne do skúšobných okuliarov nasadzuje dioptrické sklíčka s rôznymi hodnotami, až kým nedosiahnete plnú zrakovú ostrosť. Týmto spôsobom dokážeme zistiť potrebnú korekciu v dioptriách a predpísať Vám vhodné okuliare.
Zraková ostrosť na blízko sa meria pomocou čítania textov rôznych veľkostí.

Očná ambulancia

Očná ambulancia

Vyšetrenie očného pozadia

Vyšetrenie očného pozadia

patrí v ordinácii očného lekára medzi kľúčové vyšetrenia. Množstvo očných ochorení možno spoľahlivo odhaliť len pomocou dôkladného vyšetrenia očného pozadia. Pri vyšetrení očného pozadia sa do oka aplikujú špeciálne kvapky, ktoré dočasne rozšíria zreničky. Pri tomto vyšetrení lekár skontroluje šošovku, sklovec, očný nerv, makulu (najostrejší bod videnia) a sietnicu. Dokážu sa odhaliť včasné štádiá ochorení, ako napr. vekom podmienená degenerácia makuly, zmeny na sietnici spôsobené cukrovkou alebo vysokým krvným tlakom, zelený zákal, cievne príhody na oku, diery, trhliny či odlúpenie sietnice a nádorové ochorenia v oku.

Opatrenia po vyšetrení:
Rozkvapkanie a rozšírenie zreničiek spôsobuje prechodné zhoršenie videnia na blízko a neschopnosť zaostriť. Preto pacientom neodporúčame približne 3-4 hodiny po vyšetrení viesť motorové vozidlo. Trvanie pôsobenia očných kvapiek je u každého individuálne. Ťažkosti zmiernia slnečné okuliare.

Pri osobách starších a s obmedzenou pohybovou schopnosťou je potrebný doprovod.

Očná ambulancia

Vyšetrenie perimetrom

Vyšetrenie perimetrom

Pri vyšetrení perimetrom meriame rozsah zrakového poľa pacienta, zisťujeme rozsah videnia každého oka a prípadné zmeny zorného poľa. Zmeny v zornom poli môžu poukazovať na zelený zákal, ochorenie sietnice či zrakového nervu. Vyšetrenie perimetrom dokáže odhaliť neurologické problémy, sklérózu multiplex alebo ochorenie hypofýzy. Vyšetrenie perimeterom je celkom bezbolestné a trvá približne 10 až 20 minút podľa zvoleného programu.

Priebeh vyšetrenia:
Posadíme Vás na stoličku, bradu si položíte na podložku prístroja a opriete čelo. Zacielite svoj zrak na konkrétny bod pred sebou. V rukách držíte tlačidlo a počítačový perimeter vysiela rozličné zrakové podnety. Vašou úlohou je hlásiť, kedy značku vidíte. Ihneď ako zbadáte svetlá rozličnej farby a intenzity na rôznych miestach zrakového poľa, stlačíte tlačidlo.

Očná ambulancia

Vyšetrenie OCT

OCT vyšetrenie (optická koherentná tomografia)

poskytuje údaje o vnútorných štruktúrach oka. Prístroj pomocou lúča premera, zmapuje a vytvorí rezy štruktúrou sietnice. OCT vyšetrenie je bezbolestné, prebieha bez kontaktu s okom a trvá niekoľko minút. Pacient pri vyšetrení sedí s oporou brady a čela. Prístroj vysiela do oka lúče, ktoré sú zdravotne bezpečné. Nie je nutné rozšírenie zreničky pacienta (rozkvapkanie očí).

Vyšetrenie umožňuje včas odhaliť závažné očné ochorenia. Vyšetrenie je možné kedykoľvek opakovať, čo má význam pri dlhodobom sledovaní pacienta a hodnotení efektu liečby.

OCT vyšetrenie je potrebné pri:

 • podozrení na zelený zákal a pri jeho liečbe
 • pri ochorení sietnice – VPDM (vekom podmienenej degenerácie makuly)
 • diabetickej retinopatii, makulárnej diere, epiretinálnej membráne
 • ochorení sietnice, sklovca a zrakového nervu

Vyšetrenie nie je hradené zdravotnými poisťovňami, v našej ambulancii zaplatíte za vyšetrenie 20 €.

Očná ambulancia

Ultrazvukové vyšetrenie

Ultrazvukové vyšetrenie

slúži na vyšetrenie vnútroočných štruktúr oka pri nepriehľadných optických médiach. Umožňuje meranie rozmerov vnútroočných útvarov (napr. tumorov, cudzích telies), zobrazuje drúzy zrakového nervu.

Priebeh vyšetrenia:
na zatvorené oko sa nanesie gél a priloženou sondou sa sníma oko. Vyšetrenie je bezbolestné a trvá niekoľko minút.

Očná ambulancia

Ordinačné hodiny
Pondelok7.00 – 16.00
Utorok7.00 – 16.00
Streda7.00 – 15.00
Štvrtok7.00 – 15.00
PiatokKLINICKÝ DEŇ - GLAUKÓMOVÁ PORADŇA