Darček pre zdravie, relaxáciu a regeneráciu

Rehabilitácia – pracovisko

Popis služby

Darček pre zdravie, relaxáciu a regeneráciu

je určený pre Vás, Vašich blízkych, ale aj pre Vašich zamestnancov či zmluvných partnerov.

Výnimočný darček vo forme darovacieho poukazu na masáže zo služieb nášho rehabilitačného pracoviska podľa vlastného výberu – relaxačná, medová alebo banková masáž.  Hodnota darovacieho poukazu je 10 € alebo 20 €. 

Darček pre zdravie

Darovacie poukazy je možné zakúpiť v hotovosti na sekretariáte polikliniky,  príp. bezhotovostne na základe objednávky osobne, telefonicky na čísle 041 / 507 15 22 alebo e-mailom na adrese: czakoova@krankas.sk, krankas@krankas.sk. Radi a ochotne Vám poskytneme aj ďalšie informácie.

Back to Top

Kontaktné údaje

Bratislavská 1 • 010 01 Žilina
tel.: (041) 507 15 20
fax: (041) 507 15 21
e-mail: krankas@krankas.sk

Sekretariát

tel.: (041) 507 15 20
e-mail: krankas@krankas.sk

Prevádzkové oddelenie

tel.: (041) 507 15 23
e-mail: slocikova@krankas.sk

Obchodné oddelenie

tel.: (041) 507 15 22
e-mail: czakoova@krankas.sk