Diagnostika a prevencia

nadštandardné prehliadky

Popis služby

Nadštandardné diagnosticko – preventívne prehliadky a programy

Zdravie je najvyššia hodnota v živote človeka. Poznanie zdravotného stavu je prvý krok na ceste k aktívnej starostlivosti o zdravie.

Cieľom diagnosticko-preventívnych prehliadok je zistiť aktuálny zdravotný stav klienta a s predstihom identifikovať prípadné zdravotné riziká. Vyšetrenia sú zamerané na včasnú diagnostiku civilizačných ochorení (srdcovo-cievne, onkologické, metabolické), ako aj ochorení, ktoré vznikajú v dôsledku rizikových profesií.

Centrum prevencie polikliniky KRANKAS s.r.o. realizuje diagnosticko – preventívne prehliadky od roku 2002 pre svojich privátnych klientov a zamestnancov zmluvných partnerov.

Kvalita poskytovaných služieb, odbornosť a profesionalita zdravotníckych pracovníkov, najnovšie trendy v diagnostike ochorení a moderné prístrojové vybavenie sú zárukou ich spokojnosti.

diagnosticko-preventívne prehliadky a programy

Bližšie informácie Vám radi a ochotne poskytneme – tel.: 041/507 15 22 • e-mail: krankas@krankas.sk
Back to Top

Kontaktné údaje

Bratislavská 1 • 010 01 Žilina
tel.: (041) 507 15 20
fax: (041) 507 15 21
e-mail: krankas@krankas.sk

Sekretariát

tel.: (041) 507 15 20
e-mail: krankas@krankas.sk

Prevádzkové oddelenie

tel.: (041) 507 15 23
e-mail: slocikova@krankas.sk

Obchodné oddelenie

tel.: (041) 507 15 22
e-mail: czakoova@krankas.sk