Predoperačné vyšetrenia

pre pacientov a klientov

Popis služby

Potrebujete interné predoperačné vyšetrenie bez čakania ?

Bližšie informácie:

MUDr. Klotilda Fabušová

telefón: 041 / 507 15 32

e-mail: krankas@krankas.sk

Predoperačné vyšetrenia

Back to Top

Kontaktné údaje

Bratislavská 1 • 010 01 Žilina
tel.: (041) 507 15 20
fax: (041) 507 15 21
e-mail: krankas@krankas.sk

Sekretariát

tel.: (041) 507 15 20
e-mail: krankas@krankas.sk

Prevádzkové oddelenie

tel.: (041) 507 15 23
e-mail: slocikova@krankas.sk

Obchodné oddelenie

tel.: (041) 507 15 22
e-mail: czakoova@krankas.sk