Detské mestečko povolaní

Máme detskú ambulanciu v Prvom detskom mestečku povolaní na Slovensku

Interaktívna edukačná expozícia Prvé detské mesto povolaní na Slovensku  bola otvorená 29.11.2013 v OC MIRAGE. Garantom celého projektu je Ministerstvo školstva SR. Projekt dostal ocenenie v súťaži NÁRODNEJ CENY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA.

Putovná expozícia predstavuje vybudované Detské mesto povolaní, ako vzdelávací program pre deti od 5 do 14 rokov.

Zámerom expozície je prispieť k lepšej orientácii detí vo svete profesií. V rámci edukačného projektu majú deti možnosť spoznať rozmanité formy sebauplatnenia v pracovnom svete dospelých. Naučia sa, ako funguje reálny život a povolania v ňom, nazrú do zákulisia  povolaní: vyskúšajú si prácu predavača, logistu, energetika, elektrotechnika, stavbára, mechanika ….

Prácu lekára a zdravotnej sestry si majú možnosť vyskúšať deti v detskej ambulancii mestečka povolaní, ktorú zariadila naša poliklinika.

Detské mestečko povolaní bude v Žiline až do 30.3.2014.