Lekári:

MUDr. Milan Kubjatko
MUDr. Gražyna Gállová

Sestra:
Mgr. Marcela Štefancová

Umiestnenie: 1. poschodie, č.d. 25
Kontakt: (041) 507 15 36

Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

Elektronické zdravotníctvo
Napíšte nám

Ortopedická ambulancia sa vo svojej činnosti zameriava na diagnostiku a liečbu nielen akútnych, ale aj chronických a degeneratívnych ochorení pohybového aparátu s dispenzarizáciou a pravidelnými prehliadkami u niektorých pacientov.

Ortopedická ambulancia realizuje:

  • diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu osteoporózy,
  • aplikácie vysokosuplementárnej liečby,
  • manipulačné techníky pri vertebrogénnych ochoreniach,
  • predpis zdravotných pomôcok, napr. špeciálna obuv, barle, vozíky pre imobilných, polohovacie lôžka a pod.

Ambulancia vyhotovuje na základe žiadosti pacienta zdravotné posudky pre sociálne, pracovné a iné účely. Odborné vyšetrenia pre klientov a zamestnancov zmluvných partnerov v rámci diagnosticko-preventívnych programov a pracovnej zdravotnej služby nad rámec verejného.

Doplnkové služby:

  • ambulantná infúzna liečba
Ordinačné hodiny
Pondelok7.00 – 15.00
Utorok7.00 – 15.00
Streda
Štvrtok7.00 – 15.00
Piatok7.00 – 15.00