Informácie z právnej oblasti

Používanie web servera

Spoločnosť KRANKAS s.r.o. Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie výhradne pre vaše osobné použitie. Informácie nesmú byť použité priamo ani nepriamo na komerčné účely. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto web serveri nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať. Spoločnosť KRANKAS s r. o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne priame, alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na tomto web serveri.

Linky na externé web servery

Spoločnosť KRANKAS s r. o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohoto web servera.

Hypertextové odkazy na externé web servre

Spoločnosť KRANKAS s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré odkazujú prepojenia z tohto web servera. Hypertextové odkazy na tomto web serveri poskytuje spoločnosť KRANKAS s.r.o. výlučne ako pomôcku. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť KRANKAS s.r.o. s.r.o. schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.

Používanie softvéru

Ak si z tohoto web servera stiahnete akýkoľvek softvér, používanie takéhoto softvéru podlieha licenčným podmienkam, ktoré sú súčasťou softvéru.

Informácia o nositeľovi autorských práv

Copyright © 2010 KRANKAS s.r.o.

Autorské práva ku dokumentom a programom na tomto web serveri vlastní a/alebo vykonáva KRANKAS s.r.o. so sídlom: Bratislavská 1, 010 01, Žilina, Slovenská republika. Všetky práva sú vyhradené.