Ambulancie a pracoviská KRANKAS s.r.o.

Pracoviskotelefónposchodie
Ambulancia všeobecného lekára I.041/507 15 431. poschodie
Ambulancia všeobecného lekára II.041/507 15 441. poschodie
Ambulancia očná041/507 15 121. poschodie
Ambulancia ortopedická041/507 15 361. poschodie
Ambulancia chirurgická041/507 15 31prízemie
Ambulancia psychiatrická041/507 15 341. poschodie
Ambulancia interná‡041/507 15 321. poschodie
Ambulancia krčná – nosová – ušná041/507 15 112. poschodie
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie041/507 15 412. poschodie
Ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie041/507 15 393. poschodie
Ambulancia klinickej psychológie041/507 15 341. poschodie
Pracovisko rádiodiagnostiky041/507 15 24prízemie
Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie041/507 15 40suterén

Súkromné ambulancie a lekáreň

Pracoviskotelefónposchodie
Lekáreň PARACELSUS041/507 15 37prízemie
Chirurgická ambulancia (MUDr. Anna Sýkorová, s.r.o.)041/562 64 09prízemie
Neurologická ambulancia (NEUROLÓGIA ZA, s.r.o.)041/763 27 42 • 0917 532 9602. poschodie