Administratívne a odborné pracoviská KRANKAS s.r.o.

SekretariátGabriela Remeková 041/507 15 20remekova@krankas.sk
Personálne oddelenieEva Slepecká041/507 15 20krankas@krankas.sk
Prevádzkový úsekĽudmila Slocíková041/507 15 23slocikova@krankas.sk
PZS manažér/obchodné oddelenieMgr. Zdenka Czakóová 041/507 15 22czakoova@krankas.sk
PZS – verejní zdravotníciMgr. Martina Gerecová041/507 15 42gerecova@krankas.sk
PZS – verejní zdravotníciMgr.Anna Lejtrichová041/507 15 42 lejtrichova@krankas.sk

Ambulancie a pracoviská KRANKAS s.r.o.

Pracoviskotelefónposchodie
Ambulancia všeobecného lekára I.041/507 15 431. poschodie
Ambulancia všeobecného lekára II.041/507 15 441. poschodie
Ambulancia očná041/507 15 121. poschodie
Ambulancia ortopedická041/507 15 361. poschodie
Ambulancia chirurgická041/507 15 31prízemie
Ambulancia psychiatrická041/507 15 341. poschodie
Ambulancia interná041/507 15 321. poschodie
Ambulancia krčná – nosová – ušná041/507 15 112. poschodie
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie041/507 15 41 | 041/507 15 652. poschodie
Ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie041/507 15 393. poschodie
Ambulancia klinickej psychológie041/507 15 341. poschodie
Pracovisko rádiodiagnostiky041/507 15 24prízemie
Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie041/507 15 40suterén

Súkromné ambulancie a lekáreň

Pracoviskotelefónposchodie
Lekáreň PARACELSUS041/507 15 37prízemie
Neurologická ambulancia (NEUROLÓGIA ZA, s.r.o.)041/763 27 42 • 0917 532 9602. poschodie