Digitálna skiagrafia (RTG vyšetrenie) umožňuje tzv. bezfilmovú prevádzku pre skiagrafické vyšetrenia. Röntgenové žiarenie prechádza cez špeciálny selénový panel a meni sa na elektrický signál, ktorý je následne spracovaný výkonným počítačom na obraz.

Prístrojové vybavenie:

Pracovisko realizuje na prístroji Quantum Q-Rad DS kompletné celotelové snímky, najčastejšie ide o snímky chrbtice, lebky, končatín, pľúc.

Priebeh vyšetrenia:

Skiagrafické vyšetrenie je nenáročné vyšetrenie, ktoré nevyžaduje špeciálnu prípravu. Spôsob a dĺžka vyšetrenia závisí od toho, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Pre správne zhotovenie snímky je potrebné, aby pacient spolupracoval s rádiologickým technikom, ktorý vyšetrenie vykonáva. Výsledky vyšetrenia hodnotí vyšetrujúci lekár – rádiodiagnostik. V prípade záujmu je možné okrem písomného zhodnotenia výsledkov vyšetrenia vyhotoviť aj záznam zrealizovaných snímok na CD nosiči.