Sme prvé neštátne zdravotnícke zariadenie poliklinického typu v Žilinskom kraji. Patríme medzi prvé zariadenia tohto druhu v rámci Slovenskej republiky. Na trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobíme od roku 2000.

Naším poslaním je poskytovať zdravotnú a preventívnu starostlivosť na špičkovej úrovni prostredníctvom kvalitných zdravotníckych profesionálov, modernej zdravotníckej techniky a progresívnych vyšetrovacích postupov.

Našou víziou je stať sa jedným z najvyhľadávanejších poskytovateľov vysoko kvalitných a profesionálnych služieb v oblasti zdravotnej a preventívnej starostlivosti.

Ponúkame nadštandardné a doplnkové služby s orientáciou na všetky hodnotové zložky prevencie prostredníctvom diagnosticko-preventívnych prehliadok, špecificky orientovaných programov a služieb so zameraním na ochranu a zachovanie zdravia, aktívne vyhľadávanie príčin chorôb, výchovu a vzdelávanie, podporu zdravia, regeneráciu a relaxáciu organizmu.

História budovy polikliniky

Budova v roku 1925

Historická fotografia budovy z roku 1925

Budova polikliniky pred rekonštrukciou 2011

Budova pred rekonštrukciou v roku 2010

Poliklinika Krankas

Budova po rekonštrukcii v roku 2011

Podporujeme kontinuálne vzdelávanie a vytvárame podmienky pre osobnostný rozvoj našich zamestnancov. Vytvárame priestor pre tímovú spoluprácu a súdržnosť, požadujeme profesionalitu, flexibilitu a spoľahlivosť.

Poskytujeme komplexnú zdravotnú a preventívnu starostlivosť v rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti a širokého spektra špecializovaných odborných služieb nielen v rámci verejného zdravotného poistenia, ale aj nad jeho rámec.

Portfólio našich služieb dopĺňa špecificky orientovaný komplex preventívnych a ochranných služieb pre zamestnávateľov, ktoré poskytuje tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby.

Naše úsilie o trvalé zvyšovanie kvality poskytovaných služieb dokumentuje od roku 2008 zavedený systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, ktorý v roku 2021 opakovane ocenila spoločnosť SGS Slovakia spol. s r.o. udelením certifikátu pre poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Fotogaléria