Lekári:

MUDr. Patrícia Kulová

Sestra:
Mgr. Júlia Salašová

Umiestnenie: 1. poschodie, č.d. 28
Kontakt: (041) 507 15 43

Vyšetrenie si môžete dohodnúť telefonicky, predpis liekov elektronicky cez portál www.navstevalekara.sk

Elektronické zdravotníctvo
Napíšte nám

Poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť – je miestom prvého kontaktu s našim pacientom a klientom. Základom starostlivosti je individuálny prístup založený na možnosti komplexného a koordinovaného riešenia akútnych ochorení, ale aj závažnejších zdravotných problémov v nadväznosti na špecializované pracoviská našej polikliniky, v prípade chronických ochorení zabezpečuje pravidelnú kontrolu klinického stavu pacienta.

Vykonáva:

 • preventívne lekárske prehliadky pre poistencov v rámci verejného zdravotného poistenia,
 • očkovanie,
 • EKG vyšetrenie,
 • vstupné, preventívne a výstupné lekárske prehliadky so zhodnotením spôsobilosti na prácu – výkon konkrétnej činnosti a jej špecifických požiadaviek (práca v noci, práca pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe – železničná, trolejbusová, lanová, vedenie motorových vozidiel a pod.),
 • účelové vyšetrenia pred nástupom na kúpeľnú liečbu, pred cestou do zahraničia, pre potreby komerčného poistenia, sociálnych kompenzácii a pod.,
 • ostatné služby avyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta alebo klienta,
 • vyšetrenia pacientov a klientov bez zdravotného poistenia,
 • predoperačné vyšetrenia.

Doplnkové služby:

 • rýchly test na stanovenie zápalu z kvapky krvi – hladina CRP,
 • rýchla a presná diagnostika periférneho artériového ochorenia dolných končatín prístrojom ABI BOSO,
 • FOB test – test pre určenie prítomnosti krvi v stolici,
 • ambulantná infúzna liečba,
 • lekárske správy, nálezy, posudky, výpisy zo zdravotnej dokumentácie.
Ordinačné hodiny
Pondelok7.00 – 15.00
Utorok7.00 – 17.00
Streda7.00 – 15.00
Štvrtok7.00 – 15.00
Piatok7.00 – 14.00