Lekár:

MUDr. Pavol Moravčík

MUDr. Martina Kubincová

Sestra:
Zuzana Kubová

Umiestnenie:
3. poschodie – Sektor C, č.d. 120
Kontakt: (041) 507 15 39

Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

Elektronické zdravotníctvo
Napíšte nám

Ambulancia zabezpečuje diagnostiku poškodení zdravia súvisiacich s výkonom práce, dispenzarizáciu pacientov, stanovenie diagnostického a liečebného plánu, ich pravidelné kontroly.

Realizuje komplexné vyšetrenie v rozsahu interného vyšetrenia lekárom s doplnením odberu biologického materiálu so špecifickým zameraním, napr. na záchyt toxických látok a pod.

Pre jednotlivých pacientov je vypracovávaná dokumentácia, na základe ktorej sa stanovujú odporúčania na sociálne kompenzácie, vyjadrenia k spôsobilosti na prácu pre jednotlivé pracovné činnosti a návrhy na priznanie tzv. chorôb z povolania.

Z prístrojových vyšetrení vykonáva EKG vyšetrenia, v prípade potreby aj ergometrické vyšetrenia. Škálu prístrojových vyšetrení dopĺňa spirometria a fotopletyzmografia.

Ambulancia je nosným pracoviskom v rámci pracovnej zdravotnej služby – vykonáva vstupné, výstupné, periodické a mimoriadne lekárske prehliadky zamestnancov. V rámci dohľadu nad pracovným prostredím realizuje obhliadky pracovísk, poskytuje kvalifikované poradenstvo zamestnávateľom pri zabezpečovaní rekondičných pobytov a rehabilitácii v súvislosti s prácou, podieľa sa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie.

Špecifické prístrojové vyšetrenia sú realizované aj pre klientov v rámci diagnosticko-preventívnych programov nad rámec verejného zdravotného poistenia.

Ordinačné hodiny
Pondelok7.00 – 15.00
Utorok7.00 – 15.00
Streda7.00 – 15.00
Štvrtok7.00 – 15.00
Piatok7.00 – 15.00