Mamografia je vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa využíva röntgenové žiarenie na vytvorenie obrazu prsníkov, na základe ktorého je možné rozlíšiť v tkanive prsníka zmeny, ktoré by mohli byť známkou rodiaceho sa nádoru.

Naše mamografické pracovisko realizuje preventívne mamografické vyšetrenia žien od 40. roku veku bez príznakov ochorenia s cieľom zachytiť prípadné rozvíjajúce sa nádorové ochorenie v jeho najrannejšom štádiu. Mamografické vyšetrenie od 40. do 69. roku veku by mala absolvovať každá žena jedenkrát za dva roky. Častejšie preventívne vyšetrenia sa odporúčajú len vo vybraných prípadoch, napr. užívanie hormonálnych preparátov, pozitívna osobná alebo rodinná anamnéza a pod. V prípade podozrivých príznakov je samozrejme možné zrealizovať aj skôr.

Prístrojové vybavenie:

Mamografický digitálny prístroj Hologic Dimensions LD je určený predovšetkým pre preventívne a indikované vyšetrenia prsníkov žien. Umožňuje vykonávať kontrolovanú kompresiu – stlačenie prsníka, poskytuje lepší kontrast, jednotnú optickú hustotu filmu, rotácia ramena prístroja zabezpečuje rýchle, presné a jednoduché polohovanie prsníka pri vyšetrení.

Teleskopický stojan prístroja sprístupňuje vyšetrenie aj nepohyblivých pacientiek v sede. Patentovaný systém vyťahovania prsníka smerom od hrudníka zobrazuje až o 1,5 – 2,5 cm viac tkaniva z blízkosti hrudného koša, tzv. pektorálny sval.

Ďalšou výhodou digitálneho prístroja je, že zobrazuje aj prsníky žien, ktoré podstúpili operáciu implantátmi, čo pri klasickej mamografii nebolo možné. Pracovisko je vybavené špeciálnymi pomôckami, ktoré sledujú v pravidelných intervaloch kvalitu zobrazovacieho procesu.

Priebeh vyšetrenia:

Mamografické vyšetrenie sa realizuje v stoji, pričom zdravotnícky personál je v neustálom kontakte so ženou počas celej doby vyšetrenia. Každý prsník je vyšetrený v dvoch projekciách – zobrazeniach, pri čom je nevyhnutná jeho kompresia – stlačenie. Práve tento moment je pri mamografickom vyšetrení zdrojom nepríjemných pocitov, vyšetrenie však nie je bolestivé, trvá veľmi krátko. Stlačenie prsníka je nevyhnutné pre získanie kvalitných snímok. Zdravotnícky personál informuje po vyšetrení o termíne, kedy je možné prevziať výsledky vyšetrenia. Mamografické vyšetrenie môže byť doplnené ultrazvukovým – sonografickým vyšetrením.

Pokyny a odporúčania k mamografickému vyšetreniu:

  • ak ste predchádzajúce mamografické vyšetrenie absolvovali na inom pracovisku, vyžiadajte si dokumentáciu a prineste ju so sebou na vyšetrenie,
  • upozornite, pokiaľ ste tehotná alebo máte podozrenie na tehotenstvo,
  • pred vyšetrením nepoužívajte dezodoranty alebo iné kozmetické prípravky na oblasť prsníkov a podpazušia, pretože by mohli byť zdrojom omylu pri popisovaní snímky,
  • pre pohodlie a jednoduchšiu prípravu k vyšetreniu je vhodné dvojdielne oblečenie,
  • pred vyšetrením Vás požiadame o vyplnenie Mamografického skríningového dotazníka rizikových faktorov, ktorý bude súčasťou Vašej zdravotnej dokumentácie,
  • na pracovisko sa vstupuje v ochranných návlekoch na obuv.