Lekári:

MUDr. Anna Škottová

Sestra:
Daniela Olšiaková

Umiestnenie: 1. poschodie, č.d. 27
Kontakt: (041) 507 15 34

Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

Elektronické zdravotníctvo
Napíšte nám

Psychiatrická ambulancia zabezpečuje:

  • diagnostiku,
  • liečebno-farmakologickú liečbu pri akútnych psychických stavoch,
  • pravidelnú liečbu,
  • dispenzarizáciu chronických duševných porúch.

Rieši úzkostné stavy, depresie, poruchy osobnosti, psychotické poruchy, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku a pod. Nevyhnutnou súčasťou práce je podporná terapia, poradenstvo a práca s rodinou pacienta – klienta, reedukácia za účelom začlenenia do bežných záťažových situácií a osvojovanie si bežných životných stereotypov u psychicky chorých.

Poskytuje služby v oblasti gerontopsychiatrie v sociálnych zariadeniach – v domovoch sociálnych služieb, v domoch dôchodcov a pod.

Ordinačné hodiny
Pondelok7.00 – 15.00
Utorok7.00 – 15.00
Streda7.00 – 15.00
Štvrtok7.00 – 15.00
Piatok7.00 – 15.00