Pri sonografickom – ultrazvukovom vyšetrení sa využívajú zvukové vlny, vďaka ktorým sa vytvára vnútorný obraz prsníkov. Toto vyšetrenie poskytuje iné informácie než mamografia. Oba druhy vyšetrenísa ideálne dopĺňajú. Ultrazvukové – sonografické vyšetrenie nemôže plne nahradiť vyšetrenie mamografom, v niektorých prípadoch ho však môže významne doplniť.

Ultrazvukové – sonografické vyšetrenia prsníkov sa odporúčajú ženám do 40. roku veku.

Prístrojové vybavenie:

Pre ultrazukové – sonografické vyšetrenia prsníkov pracovisko využíva digitálny diagnostický prístroj Philips Clear Vue 850.

Priebeh vyšetrenia:

Ultrazvukové – sonografické vyšetrenie prsníkov nie je bolestivé, trvá niekoľko minút. Vykonáva sa v ležiacej polohe, v spolupráci s vyšetrujúcim lekárom. Výsledok vyšetrenia je k dispozícií ihneď po vyšetrení.

Pokyny a odporúčania k ultrazvukovému – sonografickému vyšetreniu prsníkov:

  • ak ste predchádzajúce ultrazvukové – sonografické vyšetrenie prsníkov absolvovali na inom pracovisku, vyžiadajte si dokumentáciu a prineste ju so sebou na vyšetrenie,
  • upozornite nás, pokiaľ ste tehotná alebo máte podozrenie na tehotenstvo,
  • pre pohodlie a jednoduchšiu prípravu k vyšetreniu je vhodné dvojdielne oblečenie,
  • k vyšetreniu si prineste uterák,
  • na pracovisko sa vstupuje v ochranných návlekoch na obuv.