Aj Váš názor nás zaujíma …

Vážená pani, vážený pán,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili návštevou nášho neštátneho zdravotníckeho zariadenia KRANKAS s.r.o.

Je nám cťou starať sa o Vás a Vaše zdravie.

Našou snahou je neustále skvalitňovať všetky procesy na úrovni poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť Vašu spokojnosť. Venujte preto niekoľko minút Vášho času vyplneniu dotazníka,ktorým sa snažíme poznať Vaše skúsenosti, názory, ale aj predstavy a očakávania.

Dotazník je anonymný, údaje v ňom sú dôverné a budú použité na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti a za účelom odstránenie prípadných nedostatkov.

Dotazník spokojnosti

Vyplňte prosím vedľa uvedený dotazník spokojnosti.

Ďakujeme za Váš čas.

  • (vyznačte zakliknutím)
  • (vyznačte zakliknutím)
    som veľmi spokojný/á <--- ---> som veľmi nespokojný/á
  • (vyznačte zakliknutím)
    som veľmi spokojný/á <--- ---> som veľmi nespokojný/á
  • Odoslaním formulára súhlasíte s Ochranou osobných údajov.