Lekár:

MUDr. Eva Špániková
MUDr. Soňa Mihaliková
MUDr. Oksana Somak

Umiestnenie: 2. poschodie, č.d. 37a a č.d. 38
Kontakt:
(041) 507 15 41 • (041) 507 15 65

Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

Elektronické zdravotníctvo
Napíšte nám

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie realizuje diagnostiku a liečbu ochorení hlavne pohybového systému, degeneratívnych ochorení, funkčných porúch chrbtice a periférnych kĺbov, svalovej dysbalancii, porúch statiky a pod.

Súčasťou liečby sú odborné inštruktáže, škola chrbta, uplatnenie manuálnej liečby, manipulácia, mobilizácia, starostlivosť a diagnostika funkčných porúch u pooperačných i poúrazových stavov, liečba svalových kontrakcií.

Ambulancia spolupracuje:

  • v oblasti neurológie pri liečbe periférnych paréz, stavov po AMCP, pri liečbe porúch prekrvenia a citlivosti s použitím facilitačných metodík,
  • v oblasti dermatológie – liečba jaziev, sklerodermie, ulcus cruris,
  • v oblasti dýchacích ciest – doplnková liečba najmä pri reedukácii dýchacích sterotypov, polohovanie , ovplyvňovanie dýchania a drenáže dýchacích ciest,
  • v oblasti internej medicíny najmä starostlivosť o pacientov po IM.

Spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou, poskytuje kvalifikované poradenstvo zamestnávateľom pri zabezpečovaní rekondičných pobytov a rehabilitácii v súvislosti s prácou. Realizuje komplexné odborné vyšetrenia pre klientov a zamestnancov zmluvných partnerov v rámci diagnosticko-preventívnych programov a pracovnej zdravotnej služby nad rámec verejného zdravotného poistenia.

Doplnkové služby:

  • plynové injekcie,
  • ambulantná infúzna liečba.
Ordinačné hodiny
Pondelok7.00 – 17.00
Utorok7.00 – 17.00
Streda7.00 – 17.00
Štvrtok7.00 – 17.00
Piatok7.00 – 17.00