Umiestnenie:
1. poschodie, č.d. 23,24
Kontakt: (041) 507 15 32

Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky.

Elektronické zdravotníctvo
Napíšte nám
interná ambulancia

Ambulancia realizuje preventívne vyšetrenia zamerané na kardiovaskulárne, nádorové a metabolické ochorenia, ako aj komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb.

Zabezpečuje kontrolné interné vyšetrenia za účelom kontroly  medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení.

Spolupracuje s ďalšími špecializovanými ambulanciami, vykonáva kompletné predoperačné interné vyšetrenia, posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu (sociálne, dôchodkové a iné), kompletné interné vyšetrenia potrebné ku kúpeľnej liečbe, v prípade nutnosti vyhotovuje návrhy a odporúčania k hospitalizácii v lôžkovom zariadení.

Z prístrojových vyšetrení vykonáva:

  • EKG vyšetrenia 12 zvodovým EKG prístrojom s popisom,
  • záťažové EKG vyšetrenia – ergometrie,
  • 24 hodinové monitorovanie EKG,
  • 24 hodinové monitorovanie TK s vyhodnotením a liečbou.

Ambulancia je nosným pracoviskom Centra prevencie – zabezpečuje diagnosticko-preventívne lekárskej prehliadky a programy pre privátnych klientov a zamestnancov zmluvných partnerov nad rámec verejného zdravotného poistenia.

Doplnkové služby:

  • ambulantná infúzna liečba
Ordinačné hodiny
Pondelok7.00 – 15.00
Utorok7.00 – 15.00
Streda7.00 – 15.00
Štvrtok7.00 – 15.00
Piatok7.00 – 15.00