Naša úcta jeseni života

Druhý ročník podujatia KRANKAS SENIOROM, ktoré spája netradičné formy zdravotníckej osvety súčasne s rozvojom pozitívnych impulzov a sociálnych kontaktov – s cieľom prispieť ku zlepšeniu kvality života seniorov, imobilných a zdravotne postihnutých, organizovala poliklinika KRANKAS s.r.o. v dňoch 24.-26.10. 2012.

Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Informačnej kampane na podporu prevencie sa zúčastnilo 162 seniorov, zdravotnícki zamestnanci zrealizovali 643 rôznych meraní vitálnych funkcií, viac ako 100 seniorov využilo skríningové vyšetrenia očného pozadia a meranie elasticity ciev, päťdesiati z nich sa potešili aj špeciálnym termomasážnym procedúram, desiatky z nich oslovili svojou ponukou zdravotné poisťovne.

Zdravotnícki pracovníci navštívili v popoludňajších hodinách počas konania podujatia 4 zariadenia sociálnej starostlivosti, Úniu nevidiacich a slabozrakých a Denné centrum pre seniorov na Hornom Vale.

Naša úcta jeseni života

Svojím poslaním ojedinelé podujatie polikliniky KRANKAS sa stalo súčasťou celoslovenského projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pod názvom Dobrá duša.