Optická koherentná tomografia – OCT vyšetrenie

Špičková vyšetrovacia metóda v našej očnej ambulancii

  • pre podrobné vyšetrenie zadného a predného segmentu oka
  • umožňuje včas identifikovať závažné očné ochorenia
  • zvyšuje predpoklad pre úspešnú liečbu

Vyšetrovacia metóda OCT je nevyhnutná na vyšetrenie, diagnostiku a sledovanie po liečbe u pacientov trpiacich na

  • vekom podmienenú degeneráciu sietnice
  • diabetickú retinopatiu
  • zelený zákal – glaukóm
  • ochorenia zrakového nervu, rohovky, dúhovky
  • ďalšie ochorenia sietnice
  • chorobné zmeny na prednom segmente oka

Bližšie informácie Vám radi a ochotne poskytneme:

tel.: 041/507 15 12 • e-mail: krankas@krankas.sk

Očná ambulancia