Potrebujete interné predoperačné vyšetrenie bez čakania ?

Komplexné interné predoperačné vyšetrenie pred plánovanou operáciou, v rámci ktorého lekár zhodnotí Váš zdravotný stav a pripravenosť na operačný zákrok.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme:

MUDr. Klotilda Fabušová

telefón: 041 / 507 15 32 • e-mail: krankas@krankas.sk

Predoperačné vyšetrenia