O prevencii sme hovorili na námestí

Naša poliklinika je pravidelným účastníkom Žilinských dní zdravia, ktoré sa zameriavajú na podporu aktívneho prístupu občanov mesta ku kvalite ich zdravia a spôsobu života s orientáciou na prevenciu a regeneráciu.

V dňoch 12.–13.9.2013 sme na námestí Andreja Hlinku hovorili hlavne o prevencii z rôznych pohľadov starostlivosti o zdravie. Zaujímavé boli aj praktické ukážky správnej techniky umývania rúk s kontrolou pod UV lampou a dotazníková forma zisťovania úrovne vedomosti z tejto oblasti. Záujem zo strany občanov bol aj o meranie tlaku a hladiny cukru v krvi.

Sprievodné podujatia prebiehali v týchto dňoch aj v poliklinike.

Žilinské dni zdravia 2013