Koronavírus oznam

Oznam Koronavírus

Zoznam „bezpečných krajín“
Podľa bodu 1 Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06.2020 pod č. OLP/4739/2020; aktualizované dňa 19.6.2020 pod č. OLP/5089/2020)

Zoznam „bezpečných krajín“ bude priebežne aktualizovaný

 • Bulharská republika
 • Cyperská republika
 • Česká republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Fínska republika
 • Grécka republika
 • Chorvátska republika
 • Island
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Maltská republika
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Švajčiarska konfederácia
 • Čierna Hora
 • Faerské ostrovy
 • Monako
 • Poľská republika