Koronavírus oznam

Oznam Koronavírus

Zoznam „bezpečných krajín“ od 18.9.2020

(podľa Prílohy č. 1  Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 17.9.2020 pod č. OLP/7310/2020)
*zoznam „bezpečných krajín“ bude priebežne aktualizovaný

 • Austrálske spoločenstvo
 • Bulharská republika
 • Cyperská republika
 • Čínska ľudová republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Fínska republika
 • Grécka republika
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Kanada
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Monako
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Nový Zéland
 • Poľská republika
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • Švajčiarska konfederácia
 • Švédske kráľovstvo
 • Talianska republika