Mobilný odber krvi

„… aj Vaša krv môže zachrániť život.“

Poliklinika KRANKAS s.r.o. položila tento rok v spolupráci s Národnou transfúznou spoločnosťou  základy novej tradície mobilných odberov krvi vo svojich priestoroch. V rámci „Týždňa zdravia“ sme 17. septembra 2019 ako vyvrcholenie informačných kampaní na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi zorganizovali I. ročník mobilného odberu krvi pod názvom „…aj Vaša krv môže zachrániť život.“

Odberu krvi sa mohol zúčastniť ktokoľvek, a tak sa medzi dobrovoľníkmi našli nielen pacienti, ale aj pracovníci firiem z okolia polikliniky, dokonca boli medzi nimi aj siedmi zamestnanci polikliniky. Niektorí z nich sa stali dokonca prvodarcami.

Mobilný odber krvi viedla za Národnú transfúznu spoločnosť  MUDr. Andrea Demková. Vďaka vynikajúcej organizácii  zanechalo podujatie pozitívne ohlasy.

Bezpríspevkové darcovstvo krvi tak získalo v podmienkach polikliniky KRANKAS s.r.o. novú dimenziu. Veríme, že II. ročník mobilného odberu krvi bude ešte úspešnejší, veď nie je nič ušľachtilejšie, ako zachrániť niekomu život.

Za spoluprácu ďakujeme Národnej transfúznej spoločnosti.