Žilinský deň zdravia 2019

Poliklinika KRANKAS s.r.o. na Bratislavskej ulici v Žiline a jej zamestnanci sa už od roku 2007 pravidelne zúčastňujú podujatia Žilinský deň zdravia organizovaného Mestom Žilina.

V rámci sprievodných podujatí Žilinského dňa zdravia sústreďujú pozornosť pacientov, návštevníkov polikliniky, ale aj občanov nášho mesta  formou informačných kampaní na vzbudenie záujmu o aktívny prístup k zlepšeniu kvality zdravia a spôsobu života. Ich cieľom je podpora prevencie civilizačných ochorení, bezpríspevkového darcovstva krvi a vzbudenie záujmu o zdravý životný štýl.

V budove polikliniky na Bratislavskej ulici je vytvorených niekoľko označených stanovíšť, ktoré poskytujú informácie a poradenstvo k:

  • preventívnym lekárskym prehliadkam,
  • preventívnym mamografickým vyšetreniam,
  • nadštandardným diagnosticko-preventívnym programom

Na rehabilitačnom pracovisku zaiste zaujme ponuka špeciálnych individuálnych liečebných postupov, skupinových cvičení a masáží so zameraním na prevenciu a regeneráciu organizmu.

Žilinský deň zdravia podporuje aj lekáreň PARACELSUS v budove polikliniky svojou poradňou zdravia.

Žilinský deň zdravia 2019