Vyšetrenie, ktoré môže zachrániť život

Poradňa výživy

Poliklinika KRANKAS s.r.o. zabezpečuje modernizáciu prístrojového vybavenia za účelom zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Od septembra 2019 ponúkame pacientom vyšetrenie prístrojom Boso ABI-system 100. Tento prístroj predstavuje metódu merania indexu ABI na končatinách. Umožňuje rýchlo, presne a spoľahlivo diagnostikovať preriférne arteriálne ochorenie a ischemickú chorobu dolných končatín, ukazovatele zvýšeného rizika vzniku kardiovaskulárnej alebo cerebrovaskulárnej príhody.

Včasné rozpoznanie ochorenia v počiatočnom štádiu je dôležité najmä u tých pacientov, ktorí nepociťujú žiadne ťažkosti, zvlášť u rizikových skupín, ako sú fajčiari, diabetici a starší ľudia.

Prístroj ABI BOSO system 100 bol obstaraný s podporou zdravotnej poisťovne Dôvera v rámci grantového programu Bojovníci za zdravie 2019.
Dôvera