Poradňa výživy

Poskytovanie služieb od 1.7.2019 bolo ukončené.

x

Poradňa výživy

Naša poliklinika začína rozvíjať od októbra 2018 zaujímavý projekt spolupráce so Strednou zdravotníckou školou v Žiline. Jej cieľom je zblížiť teoretickú prípravu študentov školy s praktickou výučbou v reálnom prostredí poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Táto nová dimenzia spolupráce nadväzuje na dlhoročné skúsenosti s praktickou výučbou študentov SZŠ v našej poliklinike.

Pre Poradňu výživy sme prispôsobili priestory na I. poschodí budovy. Pacientom sa bude individuálne venovať pedagóg SZŠ v Žiline a súčasne nutričný terapeut Mgr. Petra Jantošíkova spolu so študentmi 4. ročníka študijného odboru nutričný terapeut. Prví pacienti budú môcť využívať tieto služby bezplatne už od októbra 2018, a to 1x v týždni od 14.00 do 15.30 hod.

Cieľom poradne výživy je individuálne poradenstvo pri zostavení stravovacieho režimu pre pacientov so špecifickými požiadavkami na výživu pri chorobách tráviaceho traktu, srdcovo-cievnych ochoreniach, pri nadváhe, diabete a pod. Pacient, ktorý by mal byť nastavený na špecifický diétny stravovací režim, získa síce v ambulancii u svojho lekára základné informácie, ale časový priestor na širšie poradenstvo žiaľ neostáva. Preto veríme, že pacienti našej polikliniky uvítajú odborné poradenstvo, ktoré bude zahŕňať nielen výber vhodných potravín a pokrmov s odporúčanými spôsobmi technologickej a tepelnej úpravy vrátane zostavenie vzorového jedálneho lístka, ale aj výpočet energetickej biologickej hodnoty jedálneho lístka s porovnaním so stanovenými normami. Určite ich zaujme aj návrh na úpravu denného stravovacieho režimu, ako aj informácie o vyváženej výžive a životnom štýle.

Cieľom projektu Poradne výživy je aj rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb pre našich pacientov.

Poradňa výživy