Týždeň mozgu

Týždeň mozgu 2017

Do celosvetovej kampane Týždeň mozgu, ktorá sa uskutočňuje na Slovensku už po 10-krát, sme sa aktívne zapojili aj tento rok.

Téma mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie boli nosnými témami odbornej prednášky Mgr. Ľudmily Maitnerovej pre stredný zdravotnícky personál našej polikliniky.

Práve kvôli zvyšujúcemu sa nárastu výskytu demencií v populácii je potrebné, aby sa téma tohto ochorenia čo najviac odtabuizovala a venovala sa jej dostatočná pozornosť. Medzi najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby patrí zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života, časté opakovanie otázok, zmeny nálad a správania, zlá orientácia v známom prostredí či časová dezorientácia.

Jednotlivé typy poskytovaných terapeutických aktivít, ako trénovať a zachovať si v zdraví svoju pamäť, ale tiež ako pristupovať k človeku s demenciou si mohli vypočuť seniori v Klube dôchodcov v Tepličke nad Váhom a v Dome charity sv. Kamila v Žiline na prednáškach, ktoré sme v spolupráci s Mgr. Ľudmilou Maitenrovou v rámci tohtoročného Týždňa mozgu zabezpečili.

Všetky tri podujatia sa stretli s mimoriadnou odozvou aj vďaka Mgr. Ľudmile Majtenerovej, ktorá sa ako členka Českej společnosti pro trénovaní paměti a mozgový jogging špecializuje na trénovanie pamäte.