Vhodné cvičenie a starostlivosť o chrbticu vo vyššom veku

Prednáška pre seniorov v Tepličke nad Váhom

Týmito zaujímavými témami oslovila vedúca fyzioterapeutka nášho rehabilitačného pracoviska Mgr. Martina Gáborová obyvateľov Tepličky nad Váhom, ktorí sa stretli dňa 15. februára 2017 na prednáške pod záštitou Obecnej knižnice a Klubom dôchodcov v Tepličke nad Váhom.

Seniorov zaujali pútavou formou prezentované informácie nielen o chrbtici, o  svaloch, o ich fungovaní, ale aj o ochoreniach chrbtice a pohybového aparátu. So záujmom sa stretli aj odporúčania o zásadách správnej životosprávy, pitného režimu, vhodného pohybového zaťaženia a pohybových aktivitách pre ľudí vo vyššom veku. V praktickej časti prednášky si seniori vyskúšali správne dýchanie, oboznámili sa so správnymi polohami pri vykonávaní bežných denných činností, ale aj o správnych polohách počas spánku. Prednášku obohatili praktické ukážky jednoduchých cvikov s prvkami jogy a pilatesu.

Záver prednášky patril živej diskusii.

Úroveň a kvalitu prednášky Mgr. Gáborovej pozitívne hodnotili všetci zúčastnení, ako nám s poďakovaním v mene Klubu dôchodcov oznámila Mgr. Kamila Dubovická.

P.S.

Ďakujeme, Martinka, za dôstojnú reprezentáciu našej polikliniky.