Neodkladná podpora životných funkcií

Dňa 18.10.2016 sme zorganizovali v spolupráci so spoločnosťou  Falck Academy pre lekárov polikliniky odborný akreditovaný seminár Neodkladná podpora životných funkcií ako súčasť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Vysokú odbornú a profesionálnu úroveň seminára zabezpečila prednášajúca Mgr. Valušíková z Falck Academy.