Nový sonografický prístroj na rádiodiagnostike

Poliklinika KRANKAS s.r.o. zabezpečuje modernizáciu prístrojového vybavenia za účelom zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Od septembra 2016 je súčasťou prístrojového vybavenie pracoviska rádiodiagnostiky nový ultrazvukový prístroj Philips ClearVue 850.

Špičková technológia prístroja  v spolupráci s veľkým monitorom, vynikajúcou  ergonómiou a novým typom sond ActiveArray umožňuje kvalitnejšie zobrazovanie vyšetrovaných orgánov.

Vyšetrovacie sondy ActiveArray spracovávajú časť signálu už v sonde. Unikátne zobrazenie prietokov FloVue pomáha pri detailnom vyšetrení ciev a prietokov krvi v nich. Rýchle nastavenie a optimalizácia obrazu umožňuje zas rýchle a kvalitné vyšetrenie.

Prístroj bol zakúpený od spoločnosti S&T Slovakia s.r.o.

Philips ClearVue 850