Pokus o prienik do duše

Akcia  – Výstava umeleckých fotografií 2009 – Pokus o prienik do duše