KRANKAS deťom 2009

Dňa 5.6.2009 zrealizovalo neštátne zdravotnícke zariadenie KRANKAS s.r.o. IV. ročník projektu KRANKAS DEŤOM z príležitosti Medzinárodného dňa detí. Hlavnou ideou projektu je podpora netradičných foriem propagácie prevencie a ochrany zdravia. Lekári a sestry na očnej, ortopedickej a rehabilitačnej ambulancii poskytovali počas celého dňa poradenstvo a vyšetrenia pre malých návštevníkov zdravotníckeho zariadenia. Pohybové aktivity na detské melódie predvádzali a spolu s deťmi zábavnou formou cvičili odborní fyzioterapeuti na nádvorí zdravotníckeho zariadenia. Deti zabávali počas celého dňa veselí klauni a postava maxibobríka.

V popoludňajších hodinách vyvrcholilo podujatie slávnostnou vernisážou výtvarnej výstavy pod názvom „Zdravie očami detí“. Do výtvarnej súťaže sa zapojili deti zo základných škôl žilinského regiónu. V priestoroch zdravotníckeho zariadenia je vystavených dovedna 101 ich prác. Dvanásti autori najkrajších z nich boli počas vernisáže ocenení. V kategórií mladších žiakov od 6 do 10 rokov: Gabriela Gažová, Terezka Bučkuliaková, Veronika Tomášová, Betka Dudová, Denis Valášek, krankas-detom-2009Betka Šobichová . V kategórií starších žiakov vo veku od 11 do 15 rokov: Lucia Gavenčiaková, Tomáš Boroň, Marek Wlf, Agáta Trpišová, Zuzana Veselý, Kristína Dubeňová. Pacienti a návštevníci zdravotníckeho zariadenia si budú môcť pozrieť výstavu až do konca augusta. Program vernisáže obohatilo vystúpenie mažoretiek z centra voľného času Žirafa.