V zmysle Zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a Vyhlášky č. 245/2010 Z.z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v našom zdravotníckom zariadení vykonávame posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce:

  • na železničnej dráhe, t.j. zmyslové skupiny 1 – 3,
  • na iných dráhach, a to električková, trolejbusová, lanová a špeciálna dráha.

Pre bližšie informácie a objednanie nás kontaktujte:

telefón: 041 / 507 15 22 • e-mail: czakoova@krankas.sk

Posudzovanie zdravotne spôsobilosti