15. výročie vzniku našej polikliniky

V roku 2015 sme si pripomenuli 15. výročie vzniku polikliniky KRANKAS s.r.o.
Súčasne s týmto výročím oslávili svoje okrúhle pracovné výročia aj títo zamestnanci:

15. pracovné výročie
Mgr. Justína Oravcová
Bc. Martina Vladárová
p. Eva Poliaková
p. Mária Walderová
p. Zuzana Poláková

10. pracovné výročie
MUDr. Katarína Pavelková
p. Barbora Mikulcová

5. pracovné výročie
Mgr. Ivana Senková

Blahoželáme.

Pracovní jubilanti

Download