Svetový týždeň mozgu

Svetový týždeň mozguTýždeň mozgu, resp. „Týždeň uvedomia si mozgu“ (z anglického originálu „Brain Awareness Week“) je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Po prvý raz sa podujatie uskutočnilo v roku 1996 v USA vďaka spoločnej iniciatíve medzinárodnej odbornej Society for Neuroscience a neziskovej organizácie „The Dana Alliance for Brain Initiatives“. Odvtedy sa podujatie rozšírilo do celého sveta.

Naša poliklinika v spolupráci s Mgr. Ľudmilou Maitnerovou – členkou Českej společnosti pro trénovaní paměti a mozgový jogging, pripravila v rámci svetového Týždňa mozgu dve podujatia:

  • odborný seminár pre sestry, fyzioterpapeutov a RTG technikov KRANKAS s.r.o.  v rámci sústavného vzdelávania  pod názvom „Mentálne starnutie a demencia“
  • osvetovú prednášku pre seniorov v Klube dôchodcov na sídlisku Vlčince pod názvom „Trénovanie pamäte ako nástroj zlepšenia kvality života seniorov“.