Stretnutie s Mikulášom 2015

Padaj sniežik poľahúčky, pozakrývaj polia, lúčky. Raz do roka v tento čas, zavíta k nám Mikuláš!