Európsky týždeň BOZP

V spolupráci so spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina prispela Pracovná zdravotná služba našej polikliniky svojou aktívnou účasťou k naplnenie hlavnej úlohy kampane: „Zdravé pracoviská bez stresu“.

V dňoch 19. – 21.10.2015 sa mali možnosť zúčastniť zamestnanci spoločnosti SSE – Distribúcia, a.s. organizovaných aktivít, medzi ktorými boli s pozitívnou odozvou prijímané aj  aktivity Pracovnej zdravotnej služby KRANKAS s.r.o.:

„Keď práca s počítačom začína bolieť…“ – cyklus praktických ukážok cvičení v kancelárii
p. Eva Cebecauerová – fyzioterapeut rehabilitačného pracoviska KRANKAS s.r.o.

„Stres a jeho dopad na zdravie človeka“ – prezentácie a prednášky s besedami
Mgr. Ivana Senková – klinický psychológ KRANKAS s.r.o.
MUDr. Anna Škottová – psychiater KRANKAS s.r.o.

Ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej polikliniky.

Európsky týždeň BOZP