Deň duševného zdravia v našej psychiatrickej ambulancii

Liga za duševné zdravieDeň duševného zdravia je celoslovenský projekt na podporu všetkých pacientov trpiacich depresiou.

Liga za duševné zdravie SR a Slovenská psychiatrická spoločnosť pri tejto príležitosti v spolupráci s našou psychiatrickou ambulanciou – MUDr. Lenka Tkáčová, sestra Mária Walderová – pripravili dňa 14.10.2015 od 8.30 do 14.00 hod. priestor na podujatie „…trochu inak o depresii“.

Ktokoľvek môže prísť odkonzultovať svoj stav, poradiť sa, vyplniť si dotazník o anhedónii a zistiť, aká je aktuálne jeho schopnosť prežívať radosti a strasti života, dozvedieť sa viac o depresii, jej príznakoch, prejavoch, liečbe, aj o jednom z jej hlavných symptómov – o anhedónii.

Deň duševného zdravia