Septembrové Žilinské dni zdravia 2015

Sprievodnými aktivitami podujatia, ktoré organizujeme v budove našej polikliniky, prispievame k naplneniu jeho cieľov.

Download