Prvá pomoc seniorom

PRVÁ POMOC SENIOROM – výchovno-vzdelávacie podujatie

Verejní zdravotníci tímu našej Pracovnej zdravotnej služby  Mgr. Andrej Gerec a Mgr. Martina Gerecová pripravili a úspešne zrealizovali  v dňoch 15.4.2014 a 6.5.2014 dve výchovno-vzdelávacie podujatia pre projekt Európskeho Fondu regionálneho rozvoja v rámci OP cezhraničnej spolupráce pod názvom Prvá pomoc seniorom v priestoroch Kongresovej sály Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Realizátorom projektu bolo Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na Karpatskej ulici v Žiline. Medzi  takmer 150 účastníkmi boli zamestnanci  aj iných domovov sociálnej starostlivosti v Žiline a v Ostrave.

Naši lektori oboznámili účastníkov vzdelávacích podujatí interaktívnymi formami s teoretickou a praktickou časťou prvej pomoci v krízových situáciách, pri náhlych udalostiach úrazového a neúrazového pôvodu (zlyhanie srdcovej činnosti, náhla mozgová cievna príhoda). Zamestnanci domov sociálnych služieb ocenili aj možnosť praktického nácviku kardio-pulmonálnej resuscitácie s použitím automatického externého defibrilátora a kyslíkového generátora, polohovanie zranených a pod.

Profesionalitu našich lektorov a kvalitu vzdelávacích podujatí ocenila aj  riaditeľka Domova sociálnych služieb na Karpatskej ulici v Žiline Mgr. Terézia Straňáková.