KRANKAS deťom 2012

Netradičné formy zdravotníckej osvety – výtvarná súťaž detí 2012

Zdravotnícke zariadenie KRANKAS s.r.o. v rámci projektu netradičných foriem zdravotníckej osvety na podporu prevencie a ochrany zdravia organizovalo v roku 2012 už VII. ročník výtvarnej súťaže detí tento raz pod názvom „Zdravé deti, zdravá rodina, zdravé mesto”.

Výtvarná súťaž bola vyhlásená v apríli t.r. Malí výtvarníci súťažili v dvoch kategóriách: kategória A – mladšie deti vo veku od 6 do 10 rokov a kategória B – staršie deti vo veku od 11 do 15 rokov. Na výstave prezentovali svoje práce deti zo základných škôl zo Žilinského regiónu, zo základných umeleckých škôl, ale aj jednotlivci. Celkový počet súťažných prác detí je 126.

Výtvarné práce po inštalovaní výstavy v priestoroch polikliniky hodnotili zamestnanci, pacienti a hostia polikliniky. Dňa 15.6.2012 sa uskutočnila slávnostná vernisáž a vyhodnotenie prác, na ktorej sa zúčastnili víťazi jednotlivých kategórií spolu s rodičmi a svojimi učiteľmi.

Výstava trvala do konca prázdnin.

Vyhodnotenie súťaže