Optická koherentná tomografia
OCT

Optická koherentná tomografia – OCT vyšetrenie Špičková vyšetrovacia metóda v našej očnej ambulancii pre podrobné vyšetrenie zadného a predného segmentu oka umožňuje včas identifikovať závažné očné ochorenia zvyšuje predpoklad pre úspešnú liečbu Vyšetrovacia metóda OCT je nevyhnutná na vyšetrenie, diagnostiku a sledovanie po liečbe u pacientov trpiacich na vekom podmienenú degeneráciu sietnice diabetickú retinopatiu zelený zákal – glaukóm ochorenia zrakového nervu, rohovky,…

Nadštandardné prehliadky
Diagnostika a prevencia

Zdravie je najvyššia hodnota v živote človeka. Poznanie zdravotného stavu je prvý krok na ceste k aktívnej starostlivosti o zdravie. Cieľom diagnosticko-preventívnych prehliadok je zistiť aktuálny zdravotný stav klienta a s predstihom identifikovať prípadné zdravotné riziká. Vyšetrenia sú zamerané na včasnú diagnostiku civilizačných ochorení (srdcovo-cievne, onkologické, metabolické), ako aj ochorení, ktoré vznikajú v dôsledku rizikových…

BOSO ABI – system
Pre pacientov a klientov

Umožňuje rýchlo, presne a spoľahlivo diagnostikovať preriférne arteriálne ochorenie a ischemickú chorobu dolných končatín, ukazovatele zvýšeného rizika vzniku kardiovaskulárnej alebo cerebrovaskulárnej príhody. Včasné rozpoznanie ochorenia v počiatočnom štádiu je dôležité najmä u tých pacientov, ktorí nepociťujú žiadne ťažkosti, zvlášť u rizikových skupín, ako sú fajčiari, diabetici a starší ľudia.