Služby pre pacientov a klientov polikliniky KRANKAS

Neštátne zdravotnícke zariadenie KRANKAS s.r.o. je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Poskytuje komplexnú zdravotnú a preventívnu starostlivosť v rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti, odbornej zdravotnej starostlivosti, ktorú dopĺňajú rádiodiagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Zdravotnícke služby sú poskytované aj pre nepoistených pacientov a klientov samoplátcov.