Optická koherentná tomografia

OCT

Popis služby

Optická koherentná tomografia – OCT vyšetrenie

Špičková vyšetrovacia metóda v našej očnej ambulancii

  • pre podrobné vyšetrenie zadného a predného segmentu oka
  • umožňuje včas identifikovať závažné očné ochorenia
  • zvyšuje predpoklad pre úspešnú liečbu

Vyšetrovacia metóda OCT je nevyhnutná na vyšetrenie, diagnostiku a sledovanie po liečbe u pacientov trpiacich na

  • vekom podmienenú degeneráciu sietnice
  • diabetickú retinopatiu
  • zelený zákal – glaukóm
  • ochorenia zrakového nervu, rohovky, dúhovky
  • ďalšie ochorenia sietnice
  • chorobné zmeny na prednom segmente oka

Očná ambulancia

Bližšie informácie Vám radi a ochotne poskytneme – tel.: 041/507 15 12 • e-mail: krankas@krankas.sk
Back to Top

Kontaktné údaje

Bratislavská 1 • 010 01 Žilina
tel.: (041) 507 15 20
fax: (041) 507 15 21
e-mail: krankas@krankas.sk

Sekretariát

tel.: (041) 507 15 20
e-mail: krankas@krankas.sk

Prevádzkové oddelenie

tel.: (041) 507 15 23
e-mail: slocikova@krankas.sk

Obchodné oddelenie

tel.: (041) 507 15 22
e-mail: czakoova@krankas.sk