Darček pre zdravie, relaxáciu a regeneráciu je určený pre Vás, Vašich blízkych, ale aj pre Vašich zamestnancov či zmluvných partnerov.

Výnimočný darček vo forme darovacieho poukazu na masáže zo služieb nášho rehabilitačného pracoviska podľa vlastného výberu – relaxačná, medová alebo banková masáž.  Hodnota darovacieho poukazu je 10 € alebo 20 €. 

Darovacie poukazy je možné zakúpiť v hotovosti na sekretariáte polikliniky,  príp. bezhotovostne na základe objednávky osobne, telefonicky na čísle 041 / 507 15 22 alebo e-mailom na adrese: czakoova@krankas.sk, krankas@krankas.sk. Radi a ochotne Vám poskytneme aj ďalšie informácie.

Darček pre zdravie