Darček pre Vás

Darček pre zdravie, relaxáciu a regeneráciu

je určený pre Vás, Vašich blízkych, ale aj pre Vašich zamestnancov či zmluvných partnerov. Výnimočný darček vo forme darovacieho poukazu na masáže zo služieb nášho rehabilitačného pracoviska podľa vlastného výberu – relaxačná, medová alebo banková masáž.  Hodnota darovacieho poukazu je 10 € alebo 20 €.  Darovacie poukazy je možné zakúpiť v hotovosti na sekretariáte polikliniky,  príp.…

Svetový týždeň mozgu

Svetový týždeň mozgu

Týždeň mozgu, resp. „Týždeň uvedomia si mozgu“ (z anglického originálu „Brain Awareness Week“) je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Po prvý raz sa podujatie uskutočnilo v roku 1996 v USA vďaka spoločnej iniciatíve medzinárodnej odbornej Society for Neuroscience a neziskovej organizácie „The Dana Alliance…

Pracovní jubilanti

15. výročie vzniku našej polikliniky

V roku 2015 sme si pripomenuli 15. výročie vzniku polikliniky KRANKAS s.r.o. Súčasne s týmto výročím oslávili svoje okrúhle pracovné výročia aj títo zamestnanci: 15. pracovné výročie Mgr. Justína Oravcová Bc. Martina Vladárová p. Eva Poliaková p. Mária Walderová p. Zuzana Poláková 10. pracovné výročie MUDr. Katarína Pavelková p. Barbora Mikulcová 5. pracovné výročie Mgr.…

Európsky týždeň BOZP

Európsky týždeň BOZP

V spolupráci so spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina prispela Pracovná zdravotná služba našej polikliniky svojou aktívnou účasťou k naplnenie hlavnej úlohy kampane: „Zdravé pracoviská bez stresu“. V dňoch 19. – 21.10.2015 sa mali možnosť zúčastniť zamestnanci spoločnosti SSE – Distribúcia, a.s. organizovaných aktivít, medzi ktorými boli s pozitívnou odozvou prijímané aj  aktivity Pracovnej zdravotnej služby KRANKAS s.r.o.:…

Deň duševného zdravia

Deň duševného zdravia v našej psychiatrickej ambulancii

Deň duševného zdravia je celoslovenský projekt na podporu všetkých pacientov trpiacich depresiou. Liga za duševné zdravie SR a Slovenská psychiatrická spoločnosť pri tejto príležitosti v spolupráci s našou psychiatrickou ambulanciou – MUDr. Lenka Tkáčová, sestra Mária Walderová – pripravili dňa 14.10.2015 od 8.30 do 14.00 hod. priestor na podujatie „…trochu inak o depresii“.

Prvá pomoc seniorom

Prvá pomoc seniorom

PRVÁ POMOC SENIOROM – výchovno-vzdelávacie podujatie Verejní zdravotníci tímu našej Pracovnej zdravotnej služby  Mgr. Andrej Gerec a Mgr. Martina Gerecová pripravili a úspešne zrealizovali  v dňoch 15.4.2014 a 6.5.2014 dve výchovno-vzdelávacie podujatia pre projekt Európskeho Fondu regionálneho rozvoja v rámci OP cezhraničnej spolupráce pod názvom Prvá pomoc seniorom v priestoroch Kongresovej sály Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Realizátorom projektu bolo Zariadenie…