Mobilný odber krvi

Mobilný odber krvi

„… aj Vaša krv môže zachrániť život.“ Poliklinika KRANKAS s.r.o. položila tento rok v spolupráci s Národnou transfúznou spoločnosťou  základy novej tradície mobilných odberov krvi vo svojich priestoroch. V rámci „Týždňa zdravia“ sme 17. septembra 2019 ako vyvrcholenie informačných kampaní na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi zorganizovali I. ročník mobilného odberu krvi pod názvom „…aj Vaša krv…

Žilinský deň zdravia 2019

Žilinský deň zdravia 2019

Poliklinika KRANKAS s.r.o. na Bratislavskej ulici v Žiline a jej zamestnanci sa už od roku 2007 pravidelne zúčastňujú podujatia Žilinský deň zdravia organizovaného Mestom Žilina. V rámci sprievodných podujatí Žilinského dňa zdravia sústreďujú pozornosť pacientov, návštevníkov polikliniky, ale aj občanov nášho mesta  formou informačných kampaní na vzbudenie záujmu o aktívny prístup k zlepšeniu kvality zdravia a spôsobu života. Ich cieľom…

Vyšetrenie, ktoré môže zachrániť život

Vyšetrenie, ktoré môže zachrániť život

Poliklinika KRANKAS s.r.o. zabezpečuje modernizáciu prístrojového vybavenia za účelom zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Od septembra 2019 ponúkame pacientom vyšetrenie prístrojom Boso ABI-system 100. Tento prístroj predstavuje metódu merania indexu ABI na končatinách. Umožňuje rýchlo, presne a spoľahlivo diagnostikovať preriférne arteriálne ochorenie a ischemickú chorobu dolných končatín, ukazovatele zvýšeného rizika vzniku kardiovaskulárnej alebo cerebrovaskulárnej príhody.…

Poradňa výživy

Poradňa výživy

Naša poliklinika začína rozvíjať od októbra 2018 zaujímavý projekt spolupráce so Strednou zdravotníckou školou v Žiline. Jej cieľom je zblížiť teoretickú prípravu študentov školy s praktickou výučbou v reálnom prostredí poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Táto nová dimenzia spolupráce nadväzuje na dlhoročné skúsenosti s praktickou výučbou študentov SZŠ v našej poliklinike. Pre Poradňu výživy sme prispôsobili priestory na I. poschodí budovy. Pacientom…

Mozgový jogging

Týždeň mozgu

Do celosvetovej kampane Týždeň mozgu, ktorá sa uskutočňuje na Slovensku už po 10-krát, sme sa aktívne zapojili aj tento rok. Téma mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie boli nosnými témami odbornej prednášky Mgr. Ľudmily Maitnerovej pre stredný zdravotnícky personál našej polikliniky. Práve kvôli zvyšujúcemu sa nárastu výskytu demencií v populácii je potrebné, aby sa…

Vhodné cvičenie a starostlivosť o chrbticu vo vyššom veku

Vhodné cvičenie a starostlivosť o chrbticu vo vyššom veku

Prednáška pre seniorov v Tepličke nad Váhom Týmito zaujímavými témami oslovila vedúca fyzioterapeutka nášho rehabilitačného pracoviska Mgr. Martina Gáborová obyvateľov Tepličky nad Váhom, ktorí sa stretli dňa 15. februára 2017 na prednáške pod záštitou Obecnej knižnice a Klubom dôchodcov v Tepličke nad Váhom. Seniorov zaujali pútavou formou prezentované informácie nielen o chrbtici, o  svaloch, o ich fungovaní, ale aj o ochoreniach…

Neodkladná podpora životných funkcií

Neodkladná podpora životných funkcií

Dňa 18.10.2016 sme zorganizovali v spolupráci so spoločnosťou  Falck Academy pre lekárov polikliniky odborný akreditovaný seminár Neodkladná podpora životných funkcií ako súčasť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vysokú odbornú a profesionálnu úroveň seminára zabezpečila prednášajúca Mgr. Valušíková z Falck Academy.

Philips ClearVue 850

Nový sonografický prístroj na rádiodiagnostike

Poliklinika KRANKAS s.r.o. zabezpečuje modernizáciu prístrojového vybavenia za účelom zvýšenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Od septembra 2016 je súčasťou prístrojového vybavenie pracoviska rádiodiagnostiky nový ultrazvukový prístroj Philips ClearVue 850. Špičková technológia prístroja  v spolupráci s veľkým monitorom, vynikajúcou  ergonómiou a novým typom sond ActiveArray umožňuje kvalitnejšie zobrazovanie vyšetrovaných orgánov. Vyšetrovacie sondy ActiveArray spracovávajú časť signálu už v sonde.…